Każde dziecko jest unikalne, a jego rozwój przebiega w indywidualnym tempie. Poniższa tabela przedstawia informacje o etapach rozwoju mowy dziecka od urodzenia do 6. roku życia.
Jeśli stwierdzicie Państwo,  że dziecko nie potrafi wykonać, we wskazanym w tabeli czasie, określonej umiejętności, nie oznacza to jeszcze, że jego rozwój mowy jest zaburzony. Jednak jak najszybciej zasięgnijcie opinii logopedy, aby rozwiać swoje wątpliwości.  Zwróćcie Państwo również uwagę, czy dziecko ma kłopoty z połykaniem, gryzieniem, żuciem, czy nawykowo oddycha przez usta, nadmiernie się ślini lub ssie kciuk.

 

 

 

 

OD URODZENIA DO 3 MIESIĄCA ŻYCIA


 

 

 

 

 

OKOŁO 4-6 MIESIĄC ŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 7 DO 12 MIESIĄCA ŻYCIA

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 12 DO 24 MIESIĄCA ŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DO 3 ROK ŻYCIA

 


 

 

 

 

 

 

3 DO 4 ROK ŻYCIA

 


 

 

 

 

 

 

 

 

4 DO 5 ROK ŻYCIA

 

 

 • Głuży - wydaje dźwięki przypominające gruchanie,

 • Radośnie piszczy słysząc znane dźwięki,

 • Używa krzyku i płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb,

 • Inaczej płacze gdy jest przemoczone a inaczej gdy jest głodne, itp.

   

 

 • Gaworzy- powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz     zasłyszanych z otoczenia,

 • Zagadywanie- gaworzy, uśmiecha się, porusza rękami i nogami.

 • Używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę,

 • Wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić o coś,

 • Mogą pojawić się pierwsze wyrazy, np. "mama, "tata", "baba",

 • Pierwsze słowa nie muszą być kojarzone z konkretnymi przedmiotami.

 

 

 

 • Zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze: "bach", "hau", "brr" itp.

 • Powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia, tzw. echolalia,

 • Zaczyna łączyć wyrazy, pojawiają się wyrażenia typu: "nie chcę", "mama daj",

 • Wymawia samogłoski: "a", "u", "i", "o", "e", "y" oraz spółgłoski: "m", "b", "p", "t", "n", "ł", j", "d",

 • Upraszcza - może wymawiać początek lub koniec słowa,

 • Ma coraz bogatszy słownik

 

 

 

 • Nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia, może przy tym popełniać błędy typu "ludź" zamiast "człowiek",

 • Wymawia poprawnie kolejne głoski: np. "k", "g", "l",

 • Trudne głoski może zastąpić łatwymi "szalik"- "salik" "sialik"' "ryba"- "lyba" "jiba",

 • Pyta: "co to?", stosuje przeczenia "nie ma mamy", zaczyna używać liczby mnogiej,  

 • Pytane podaje swoje imię.

 

 

 

 • Jest rozumiane przez osoby obce,

 • Buduje coraz dłuższe zdania,

 •  Coraz więcej pyta, odpowiada na pytania: "kto?", "co?", "gdzie?", "z kim?",  "w czym?",

 • Często upraszcza najtrudniejsze głoski: "sz", "ż", "cz", "dż", "r"',

 • Zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się zawahania, powtórzenia sylab, dźwięków, wyrazów, przeciągania głosek.

 

 

 

 • Zadaje bardzo dużo pytań,

 • Może wymawiać najtrudniejsze głoski "sz", "ż", "cz", "dż", "r"',

 • Buduje bogate zdania - używa coraz więcej przymiotników,

 • Potrafi opowiedzieć prostą historyjkę,

 • Stosuje podstawowe zasady gramatyczne, choć może je jeszcze mylić.

 

 

 

 • Mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego,

 • Poprawnie buduje zdania, stosuje reguły gramatyczne,

 • Potrafi odpowiedzieć na złożone pytania, opowiada, używając zdań złożonych,

 • Potrafi opowiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki,

 • Potrafi rozmawiać z osobą obcą, nie odbiegając od tematu,

 • Używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne.

Na podstawie opracowania dr Iwony Michalak-Widera i dr Katarzyny Węsierskiej